Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Arbetskraftsbarometern 2010

Arbetskraftsbarometern ’10:

God tillgång på nyexaminerade arbetssökande

För åtta av tio utbildningsgrupper upplever arbetsgivarna att det är god tillgång eller balans på sökande utan yrkeserfarenhet. Vad gäller tillgången på arbetssökande med yrkeserfarenhet är bedömningen i huvudsak det omvända. Arbetsgivarna uppger att det är fortsatt brist på yrkeserfarna för merparten av utbildningsgrupperna.

Ökat behov av ingenjörer inom byggnadsteknik

Det är enligt arbetsgivarna god eller balanserade tillgång på nyexaminerade arbetssökande inom det tekniska området. Vad gäller sökande med yrkeserfarenhet uttrycks i huvudsak brist. Arbetsgivarna uppskattar att antalet anställda civil- och högskoleingenjörsutbildade kommer att öka på tre års sikt, särskilt de med inriktning mot byggnadsteknik. Även gymnasieutbildade inom styr- och reglerteknik samt drift-, underhåll-, VVS- och kylteknik ser arbetsgivarna ett ökat behov av inom tre år.

God tillgång på nyexaminerade personal- och beteendevetare

Det är god tillgång på nyexaminerade inom det samhällsvetenskapliga området, särskilt på personalvetare/beteendevetare. Viss brist finns på yrkeserfarna ekonomer och socionomer medan tillgången på yrkeserfarna samhällsvetare och personalvetare/beteendevetare är mer balanserad. Arbetsgivarna uppskattar att antalet anställda ekonomer, jurister och programmerare/systemvetare kommer att öka på tre års sikt.

Fortsatt brist på yrkeserfarna läkare

Inom vårdområdet är det fortsatt brist på yrkeserfarna läkare, tandläkare och sjuksköterskor med specialistkompetens. Det är överlag god eller balanserad tillgång på nyexaminerade. Det är dock viss brist på nyexaminerade specialistsjuksköterskor inom exempelvis psykiatri och geriatrik. Samtidigt gör arbetsgivarna uppskattningen att antalet anställda specialistsjuksköterskor kommer att öka inom de närmaste tre åren.

Brist på fritidspedagoger

Inom undervisningsområdet är det brist på fritidspedagoger och grundskollärare ma/no (inriktning mot senare år), även nyexaminerade. Endast förskollärare ser arbetsgivarna ett ökat behov av de närmaste tre åren.


Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angivit…

God tillgång på sökande                Brist på sökande

Nyutexaminerade         
Nyutexaminerade
Gymnasielärare, hist/samhällsvet

Fritidspedagoger

Bibliotekarier

Grundskollärare senare år, ma/no

Personalvetare/Beteendevetare

Sjuksköterskor - övriga specialistutbildade

 

God tillgång på sökande                Brist på sökande

Yrkeserfarna         
Yrkeserfarna
Gymnasielärare, hist/samhällsvet

Styr- och reglertekniskt utbildade*

Omvårdnadsutbildade*

Högsk ing byggnadsteknik

Bibliotekarier

Civ ing byggnadsteknik


Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att…

Minska till år 2013
Öka till år 2013
Bildlärare

Arkitekter

Receptarier

Civ ing byggnadsteknik

Gymnasielärare, språk

Civ ing elektronik/datateknik/automation

Barn- och fritidsutbildade*

Högsk ing byggnadsteknik

 

Högsk ing el/elektronik/datateknik

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern ’10 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för de närmaste åren för 71 utbildningar, varav 14 är gymnasiala och 57 är högskoleutbildningar. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 blanketter ut till cirka 7 000 personalansvariga på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bl.a. om tillgången på sökande (God tillgång/Balans/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Arbetskraftsbarometern ´10.

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern ’11 publiceras 2011-12-07 kl.09.30.

LogotypStatistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12


Förfrågningar

Karin Zetterberg
Tfn 08-506 945 31
E-post fornamn.efternamn@scb.se

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Alla nyheter

2014-03-08 - De 20 mest sökta utbildningarna i landet
2014-02-15 - Inkomst och utbildning ärvs i flera led
2014-01-16 - Ökat fokus på lärande behövs för att stärka barns utveckling i förskolan
2012-05-29 - Dags för betyg
2012-05-25 - Åtgärder för snabbare beslut om lärarlegitimation
2012-04-17 - Högt tryck på ansökningar
2012-04-03 - Bristande likvärdighet i betygsättning
2012-03-22 - Statistik om skolor och elever läsåret 2011/12
2012-02-24 - Stöd för entreprenörskap
2012-02-12 - Skolverket vill att bestämmelser om lärarlegitimation senareläggs
2011-12-07 - Föräldrars utbildningsnivå betydelsefull
2011-11-28 - Var femte klarade inte provet i matematik
2011-10-17 - Handläggning av lärarlegitimationer försenas
2011-10-16 - Sista anmälningsdag
2011-09-22 - Högskoleprovet fortsatt populärt, men något färre anmälda
2011-09-22 - 28 skolor vill starta spetsutbildning i grundskolan
2011-08-15 - Se ditt antagningsbesked på Studera.nu
2011-08-10 - Dags att anmäla sig till högskoleprovet
2011-07-29 - Vanligast med korta utlandsstudier
2011-07-20 -
2011-06-28 - Utländsk högskola ansöker om att få starta utbildning i Sverige
2011-06-28 - Antalet utlandsstudenter minskar
2011-06-27 - Sveriges mest internationella handelshögskola satsar på Afrika
2011-06-27 - Utbildade väljer bort hemorten
2011-06-23 - Färre sökte till många yrkesprogram
2011-06-21 - Nya beslut om ämneslärarexamen idag
2011-06-20 - Fler steg ska skapa rättvisa betyg
2011-06-17 - Forum för unga idéer
2011-06-16 - Allt fler jobbar inom universitet och högskola
2011-06-15 - Sen anmälan inför HT-2011
2011-06-14 - Mittuniversitetet får examinera barnmorskor
2011-06-10 - Svenskar allt mer välutbildade
2011-06-07 - Nytt privat brittiskt universitet
2011-06-07 - Ja till förskollärarexamen i Gävle, Kristianstad, Mälardalen, Umeå och Örebro
2011-05-31 - Ytterligare fem får utbilda förskolelärare
2011-05-30 - Dansutbildning bara för eliten
2011-05-24 - Allt yngre svenska nybörjare i högskolan
2011-05-18 - Inte friskolans fel
2011-05-16 - Ny broschyr om högskoleprovet
2011-05-15 - Ny högskoleutbildning för utvecklingsstörda
2011-05-11 - Antagningsreglerna till högskolan motverkar sitt syfte
2011-05-10 - Ytterligare satsningar på entreprenörskap vid högskolor och universitet
2011-05-09 - Student i fokus - Carl Erhamre
2011-05-06 - Rekordmånga fick studiemedel 2010
2011-05-05 - Lärare "luras" när avtal inte följs
2011-05-04 - Nära 9 000 antagna till höstens internationella utbildningar
2011-05-04 - SLU stängde av student felaktigt
2011-05-03 - Vill du bli lärare?
2011-05-03 - Delaktighet är lösningen på Nossebro skola
2011-05-02 - Normeringstabell högskoleprovet våren 2011
2011-04-29 - Resultat på högskoleprovet färdig
2011-04-29 - De 20 mest sökta utbildningarna i landet
2011-04-28 - Många studenter kvar i högskolan efter examen
2011-04-27 - Allt fler svenskar studerar utomlands
2011-04-20 - Populärt att studera på masterprogram
2011-04-19 - Flest söker Handels i första hand
2011-04-18 - Nytt anmälningsrekord till högskolan
2011-04-18 - Utbildningarna du bör undvika – om du vill ha ett jobb
2011-04-14 - Sista anmälningsdag till högskolan den 15 april
2011-04-14 - Fortfarande fler män än kvinnor som blir professorer
2011-04-12 - AlltOmStudier på Expressen.se
2011-04-11 - Student i fokus - Elia Frank Nikolakopoulos
2011-04-08 - Bara en vecka kvar av ansökningstiden till högskolan!
2011-04-06 - Föräldrars utbildningsnivå slår igenom tidigt visar nationella prov i årskurs 3
2011-04-05 - Klart för elitklasser på högstadiet
2011-04-04 - Vad söker arbetsgivarna?
2011-04-04 - Högskolan i Skövde topprankad av internationella studenter
2011-04-03 - Facit för högskoleprovet våren 2011
2011-04-01 - Alla ense om att högskolan måste förändras
2011-03-31 - Utbildningarna som är svårast att komma in på
2011-03-28 - Våga förändra med generationskunskap!
2011-03-24 - Disciplinära åtgärder mot studenter
2011-03-23 - Bara sex av tio studenter får kvalificerade jobb
2011-03-23 - Flopp för yrkeslinjer i storstäder
2011-03-22 - Särskilda behörighetskrav för yrkeslärarutbildningen
2011-03-22 - Val av studieort påverkar lönen
2011-03-21 - Svenskarnas nya drömjobb
2011-03-17 - Tusentals utländska akademiker till arbetsmarknaden
2011-03-16 - Ingenjören som har 1125 högskolepoäng
2011-03-16 - Ny standard för forskningsämnen
2011-03-15 - Anmälan till höstterminen 2011 öppen.
2011-03-14 - Nu har utvärderingarna startat
2011-03-14 - Student i fokus - Karolina Ringdahl
2011-03-11 - Är du intresserad av Kazakstan?
2011-03-11 - Distansutbildningen ökar
2011-03-10 - Utvärderingar följs upp
2011-03-08 - Miljardöverskott för universiteten och högskolorna
2011-03-07 - Student i fokus - Dennis Jonsson
2011-03-04 - Provdatum för nationella prov läsåret 2011/2012
2011-03-03 - Lärarlegitimation införs hösten 2012
2011-03-03 - 17 högskolor har ansökt om lärarexamen
2011-03-01 - Elever antogs utan behörighetsprövning
2011-02-28 - Förslag om enklare regler för meritpoäng
2011-02-24 - Nya faktablad om antagningen till högskolan
2011-02-24 - Rekordmånga gymnasieskolor trots kraftig elevminskning
2011-02-23 - Första helåret med yrkeshögskolan – så gick det
2011-02-23 - Beslut om ämneslärarexamen i Lund och Kristianstad
2011-02-22 - Skolan där nästan alla får jobb efter utbildningen
2011-02-21 - Ännu fler vill skriva högskoleprovet
2011-02-21 - Student i fokus - Marcus Gustafsson
2011-02-18 - Utländska studenter ratar Sverige
2011-02-14 - Student i fokus - Melina Ekh
2011-02-08 - Anmälan till högskoleprovet stänger om en vecka!
2011-02-07 - Arbetslösheten minskar och efterfrågan ökar
2011-01-31 - Studiemedlen höjs den 1 juli 2011
2011-01-31 - Student i fokus - Madelen Kjell
2011-01-28 - Nya utbildningar till gamla yrken
2011-01-28 - Skolverket rekommenderar inget program mot mobbning
2011-01-24 - Ansökan till gymnasiet öppnar snart!
2011-01-20 - Rätt utbildning leder snabbt till jobb
2011-01-18 - Listan på beslut om ämneslärarexamen
2011-01-18 - Drygt 75 miljoner till kompletterande utbildningar
2011-01-17 - 235 nya yrkeshögskoleutbildningar
2011-01-17 - Anmälan till högskoleprovet är öppen
2011-01-17 - Lista över de 235 beviljade Yh-utbildningarna i ansökningsomgång hösten 2010, fördelade på kommun
2011-01-12 - Stor skillnad i prestationsgrad mellan distans- och campusstudenter
2011-01-12 - Den nya gymnasieförordningen
2011-01-04 - Sökande med äldre betyg får också meritpoäng
2011-01-03 - Studenters arbetsbörda varierar
2010-12-29 - Många tar inte ut examen — trots en fullföljd utbildning
2010-12-24 - GOD JUL
2010-12-17 - Listan på lärosäten som får examinera grundlärare
2010-12-16 - Fortsatt stor snedrekrytering till högskolan
2010-12-15 - Employers' view on studies abroad
2010-12-15 - Studenter fick obducera sin lärare
2010-12-14 - Lärosätena som får examinera förskollärare och yrkeslärare
2010-12-09 - Högskoleutbildade etablerar sig lätt på arbetsmarknaden
2010-12-08 - Arbetskraftsbarometern 2010
2010-12-07 - Under veckan får du antagningsbeskedet till högskolan
2010-12-06 - Student i fokus - Ellinor Fritz
2010-12-01 - Nästan var femte elev klarar inte provet i matematik
2010-11-30 - Vilka utbildningar ger jobb?
2010-11-29 - Ja till spetsutbildningar i grundskolan
2010-11-24 - Rusningen till högskolan avstannar
2010-11-22 - Student i fokus - Maria-Pia Karlestedt
2010-11-16 - Lägre slutbetyg i årskurs 9
2010-11-15 - Några frågor till vår nye utbildningsminister
2010-11-14 - Kompletterande utbildningar till yrkeshögskolan
2010-11-09 - Högskoleverket föreslår: Högskolestatus för naprapat- och kiropraktorutbildning
2010-11-08 - Så ser jobben ut i framtiden
2010-11-03 - 94 gymnasieutbildningar får tillstånd som särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar
2010-11-01 - Allt fler 19-åringar valde högskolestudier
2010-11-01 - Student i fokus - Gustav Andersson
2010-10-29 - Gymnasieskolans programfördjupningar klara
2010-10-25 - Student i fokus - Linn Stenfelt
2010-10-15 - Sista anmälningsdag till högskolan den 15 oktober
2010-10-08 - Ökat intresse att anordna yrkeshögskoleutbildningar
2010-10-06 - Arvidsjaur bästa skolkommunen
2010-09-30 - Här ska du plugga – om du vill tjäna mest
2010-09-27 - Högskoleprovet fortsatt populärt
2010-09-14 - Högskoleverket - Examina på grundnivå
2010-09-14 - Högskoleverket - Utbildning på grundnivå
2010-09-10 - Glöm inte att anmäla dig till årets högskoleprov
2010-09-02 - Ny institution vid Göteborgs universitet - Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap
2010-08-23 - Bostadsgarantin ingen garanti
2010-08-17 - Anmälan till högskoleprovet har öppnat
2010-08-05 - Jonas Brodd -Jägestedt - Student i fokus
2010-08-04 - Låg arbetslöshet inom vård och teknik
2010-07-21 - 33 nya utbildningar i Västra Götaland
2010-06-29 - Yrkesutbildning som ger jobb!
2010-06-14 - De mest populära utbildningarna inom yrkeshögskolan
2010-06-08 - Ny högskola i Uppsala
2010-06-01 - Emma Johansson - Student i fokus
2010-05-21 - Stor efterfrågan på välutbildad arbetskraft
2010-05-20 - Forskarskola för förskollärare startar i höst
2010-05-20 - Lina Appel - Student i fokus
2010-05-10 - Alltomstudier.se söker en medarbetare!
2010-05-03 - Yrkeshögskola alltmer populärt
2010-04-23 - Sveriges mest sökta utbildning
2010-04-23 - Andreas Lundin - student i fokus
2010-04-22 - Rekordmånga sökande
2010-04-10 - Helen Hedlund - student i fokus
2010-04-06 - Stora universitet får höga betyg
2010-03-15 - Utbildningarna som lättast leder till jobb
2010-02-25 - Nya yrkeshögskolemyndigheten godkänner Frans Schartau
2010-02-10 - 297 nya yrkeshögskoleutbildningar
2010-01-21 - Fler studenter än tidigare!
2010-01-15 - Är du Student och söker extraknäck i Stockholm? Läs mer här!
2010-01-08 - Topplacering av svenska universitet
2009-12-17 - Ny lärarutbildning för SFI-lärare
2009-11-19 - Den nya gymnasieskolan startar 2011
2009-11-18 - SU får 280 miljoner i anslag från Vetenskapsrådet
2009-11-10 - 851 ansökningar om nya utbildningar inom yrkeshögskolan
2009-10-27 - Facit för högskoleprovet
2009-10-22 - Anmälningar till högskolan slår rekord
2009-09-19 - 47 000 gör högskoleprovet i oktober
2009-08-25 - Ny på högskolan
2009-07-03 - Nya regler för brottsdömda studenter
2009-06-28 - Vad har konst med design management att göra?
2009-06-06 - Dåligt förberedda studenter
2009-05-28 - Fem nya masterexamina
2009-05-15 - Högskoleverket har analyserat den kraftiga ökningen till högskolan
2009-04-04 - Utbildningarna som leder till jobb
2009-04-04 - Prognoser om framtidens arbetsmarknad
2009-03-13 - Ljus arbetsmarknad väntar för högskoleingenjörer