Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Nyheter

Högskolans personal ofta uppväxta i akademikerhem

De som forskar och undervisar vid svenska lärosäten är jämförelsevis högutbildade. För att anställas krävs normalt en akademisk examen, i vissa fall en doktorsexamen. Samtidigt som forskarna och lärarna själva är välutbildade är också deras föräldrars utbildningsnivå betydligt högre jämfört med övriga befolkningen. Det visar en ny analys där UKÄ för första gången studerat den forskande och undervisande personalens bakgrund.

Högst andel högutbildade föräldrar har meriteringsanställda medan andelen är lägst bland adjunkterna. Eftersom befolkningens utbildningsnivå har blivit allt högre över tid har föräldrarna till den yngre personalen oftare en längre utbildning än föräldrarna till de äldre. Professorerna, som oftast är 50 år eller äldre, har alltså föräldrar som tillhör en tidigare generation som generellt har kortare utbildning. Men då jämförelsen sker mellan personalgrupper i samma ålder, är professorernas föräldrar de mest högutbildade.

Källa: UKA.se

Alla nyheter