Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Utbildare

Lunds universitet

Hemsida: http://www.lu.se

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar 6 000 personer – lärare, forskare, administrativ och teknisk personal – och här finns ungefär 46 000 studenter.

Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men även i Malmö finns flera utbildnings- och forskningsinstitutioner. Universitetet har också ett campus i Helsingborg.

Ledande forskning

Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.

Attraktiv grundutbildning

Vid Lunds universitet står grundutbildningen i nära kontakt med forskningen och samhället i stort. Utbildningen på alla nivåer syftar till att utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna förändras kontinuerligt för att motsvara kraven på god, relevant utbildning.

Internationell miljö

Lunds universitet har nära samarbete och utbytesavtal med en mängd universitet världen över. Den internationella akademiska miljön tillsammans med ett vitalt kultur- och näringsliv i Öresundsregionen leder fram till innovativa och gränsöverskridande projekt som våra studenter och forskare kan dra nytta av.

Läs mer här

Utbildning

Program och kurser

Vi erbjuder över 300 program på grundutbildnings- och avancerad nivå och 2000 fristående kurser inom ett hundratal olika ämnen.

Program är sammanhållna och mera yrkesinriktade, men ändå med visst personligt kursval.
Fristående kurser kan ge din utbildning en mycket personlig profil. Du söker kurser fritt varje termin och kombinerar med ett huvudämne fram till en examen.
Program och kurser

Examen

När du är klar med dina studier på grundnivå kan du ta ut en yrkesexamen eller en generell kandidatexamen.
Vill du fortsätta på avancerad nivå läser du ytterligare 1 år till magisterexamen eller 2 år  till masterexamen.
Examen

Forskning

Vill du fortsätta efter avancerad nivå kan du söka till en forskarutbildning: licentiat- (2 år) eller doktorsexamen (4 år).
Forskarutbildning