Veckans utbildare

Utbildare i fokus

Veckans fråga

Borde utbildningstiden som leder till en examen förkortas, förlängas eller kvarstå som den är?

Förkortas.
Förlängas.
Kvarstå.

Utbildare

Göteborgs universitet

Hemsida: http://www.gu.se


Om universitetet

Ett av de stora i Europa

Göteborgs universitet har nästan 39 000 studenter och mer än 5000 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Vi är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser.

Forskning och utbildning bedrivs idag vid ett fyrtiotal institutioner inom de flesta vetenskapsområden vilket gör oss till ett av landets bredaste och mest mångsidiga lärosäten.

Även internationellt sett är Göteborgs universitet osedvanligt omfångsrikt med spetskompetens inom en rad dynamiska forskningsområden. Samarbetet med Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset och övriga samhället och näringslivet har stadigt fördjupats under senare år, liksom de internationella kontakterna och samverkansprojekten.

Göteborgs universitet i siffror

Fem profilområden

En ökad samverkan över fakultets- och disciplingränser har sedan flera år varit ett utmärkande drag i det strategiska arbetet vid Göteborgs universitet. Universitetet har i sina forsknings- och utbildningsstrategier för perioden 2009-2012 pekat ut fem sammanhängande miljöer med forskning och utbildning av hög kvalitet De fem profilområdena är:

Det hållbara universitetet

Som enda universitet i världen är Göteborgs universitet miljöcertifierade enligt både EMAS och ISO 14001. Göteborgs universitet arbetar aktivt för att miljöanpassa sin verksamhet. I det arbetet satsar universitetet på miljöfrågor som klimatpåverkan, resursförbrukning och farliga kemikalier.

Läs mer om miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet
Miljöcertifieringar